Burcu Tekeş, Ph.D.

Instructor, Department of Psychology

 

     E-mail: burcutekes@gmail.com

     Personal page:  http://sru.psy.metu.edu.tr/node/159

 

 


Biography

  • Ph.D., Traffic and Transportation Psychology, Middle East Technical University, 2018.
  • M.S., Social Psychology, Ankara University, 2012.
  • B.S., Philosophy, Hacettepe University, 2008.

Research Interests

Intention, Implementation intention, Positive driver behaviors, Values, Social Cognition of Driving 


Publications:

National Publications

Tekes, B. & Hasta, D. (2015) Özgecilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Altruism Scale: An Adaptation Study). Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 3(6), DOI: 10.7816. Retrieved from http://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1445872005.pdf

Koloğlugil, S. , Tekeş, B. , Atakan, M. (2017). Türkiye’de Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım Üretimi: Bireysel ve Sosyal Motivasyonların Karşılaştırmalı Analizi. Yildiz Social Science Review, 3 (1), 1-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yssr/issue/33541/298540

Akşar, C., Alavcı, T., Tekin, M. E. & Tekeş, B. (2018). Cinsiyetçiliğin Sürücü Öfkesi ve Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 1. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tuad/issue/36875/420886

International Publications (Web of Science & SSCI)

Deveci, E., & Tekes, B. (2014, August). Weight As A Predictor Of Perceived Discrimination. Obesity Surgery in (Vol. 24, No. 8, pp. 1199-1199). 233 Spring St, New York, Ny 10013 Usa: Springer (abstract)

Özdemir, F., Tekeş, B., & Öner-Özkan, B. (accepted – 2018). Birey Düzeyinde Göreli Yoksunluk ve Öznel İyi Oluş Hali Arasındaki Dolaylı İlişki [From ”Fixing what is wrong” to ”Building what is strong”: Human Strength Mediating Egoistic Relative Deprivation and Subjective Well-Being]. Türk Psikoloji Dergisi.

Tekeş, B., Üzümcüoğlu, Y., Hoe, C. & Özkan, T. (2018). The Effect of Cultural Values on Obesity: Investigating Hofstede’s Cultural Dimensions and Schwartz’s Basic Values. Psychological Reports. DOI: 10.1177/0033294118777965 

Conference Abstracts

Koca-Atabey, M., Öz, B. & Tekeş, B. (2018) The Traffic Experiences of Blind Road Users: An Interpretative Phenomenological Analysis (oral presentation), [Lanchester Disability Studies Conference] September 11 – 13, Lanchester, UNITED KINGDOM

Üzümcüoğlu, Y. & Tekes, B. (2015) The Effect of Personality Traits on Relational Self Regulation and their Relationship with Political Participation (oral presentation), [14. European Congress of Psychology (ECP)] July 7 – 10 Milano, ITALY

Tekes, B. & Üzümcüoğlu, Y. (2015) Hoftstede’s Cultural Dimensions And Obesity (poster presentation), [14. European Congress of Psychology (ECP)] July 7 – 10 Milano, ITALY

Özdemir, F. & Tekeş, B. (2015) Predictive Power of Driver’s Time Perspective and
Driving Skills on Active-Young Driver Behaviors (oral presentation), [14. European Congress of Psychology (ECP)] July 7 – 10, Milano, ITALY

Deveci, E., Tekeş, B. (2014) Weight as a Predictor of Perceived Discrimination (Poster presentation) [19th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders] August 26-30, 2014, Montréal, Québec, CANADA

Tekeş, B. Hasta, D., Hazer, P. (2014) Violence Against Women: How it is related to Authoritarianism and Belief in a Just World? (oral presentation), [28. International Congress of Applied Psychology (ICAP)] July 8 -13, Paris, FRANCE

Tekeş, B. Hasta, D. (2014) The Effect Of Religiosity And Political Preferences On Belief İn A Just World, Social Dominance Orientation And Individualism-Collectivism Between Two Cultures (oral presentation), [22. International Association of Cross-Cultural Psychology (IACCP)] July 15-19, Reims, FRANCE

Tekeş, B., Hasta, D. (2013) Attitudes Towards People With Disabilities in Turkey (oral presentation), [13. European Congress of Psychology] July 9-12, Stockholm, SWEDEN

Tekeş, B., Hasta, D. (2013) Attitudes Towards People With Disabilities in United Kingdom (poster presentation), [27. European Congress of Psychology Students] April 21-28, Izmir, TURKEY

Tekeş, B. & Öztürk, İ. (2018) Trafik ve Ulaşım Psikolojisinde Saha Araştırması Yürütmek: Emniyet Kemeri Gözlem Çalışması. [Field Research in Traffic and Transportation Psychology: Seat Belt Observation]. Workshop in 22th National Psychology Student Congress, Nuh Naci Yazgan University, July 27-29, Kayseri, TURKEY

Tekeş, B. (2018) Riskli Davranışları Anlamak: Trafik ve Ulaşım Psikolojisine Giriş [Understanding Risky Behaviors in Traffic and Transportation Psychology] (oral presentation). 22th National Psychology Student Congress, Nuh Naci Yazgan University, July 27-29, Kayseri, TURKEY

Ordu, O., & Tekeş, B. (2018) Emniyet Kemeri Takip Çalışması: Sürücü, Ön ve Arka Koltuk Yolcularının Emniyet Kemeri Kullanımı. (poster presentation), [Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma Ve Aktarımı-IV “Köprüler Kurmak”] April 25-27, Ankara, TURKEY

Duran, E., Güngör, A., Tütenkan, M., & Tekeş, B. (2018) Akademik Erteleme Eğiliminin Üst Biliş Beceri Düzeyi, Akademik Özyeterlilik ve Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. (poster presentation), [Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma Ve Aktarımı-IV “Köprüler Kurmak”] April 25-27, Ankara, TURKEY (2th poster reward).

Güngör, A., Tütenkan, M., & Tekeş, B. (2018). Trafikte Duygu Düzenleme: Bilişsel Yeniden Değerlendirme ve Bastırma Stratejilerinin Sürücü Öfke İfadeleri Üzerindeki Etkisi. (poster presentation), [Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma Ve Aktarımı-IV “Köprüler Kurmak”] April 25-27, Ankara, TURKEY (3th poster reward).

Tekeş, B., İmamoğlu, O. E., Özdemir, F., İslambay, D. & Öner-Özkan, B. (2016). The Mediator Roles of Need for Cognition and Need for Recognition on the Relationship between Political Orientation and Morality (oral presentation), [19. National Congress of Psychology] September 5- 7, Izmir, TURKEY

Tekeş, B., & Öner-Özkan, B. (2016). The Social Representations of Obesity (poster presentation), [19. National Congress of Psychology] September 5- 7, Izmir, TURKEY

Tekeş, B., Ağören, C., Arıkal Gönül, Ö., Karakoyunlu, G. (2013). The Influence Of The Recruitment Resources on Organisational Commitment And Job Satisfaction (poster presentation), [12. National Congress of Psychological Counseling & 2013 World Congress of Psychological Counseling] September 9-11, Istanbul, TURKEY

Tekeş, B., Hasta, D. (2013). Özgecilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (oral presentation) [18. National Congress of Psychology] April 9-12, Bursa, TURKEY