2021-2022 Fall – Senior Project Presentations, 29 & 30 December, 12:30-13:30

Dear Members of Bilkent Community, The graduating class of Bilkent Psychology Department is proud to present their senior research projects to Bilkent community. The sessions will take place on December 29, Wednesday, and December 30, 2021, Thursday between 12:30 – 13:30, and will feature 8 projects. The projects are the products of a two-semester Senior Project Course (PSYC498 & 499). Each research project will consist of a 10-minute live presentation, followed by a live, five-minute Q&A session. The program for the sessions can be found in the following link: https://tinyurl.com/3k5wh4py All interested are welcome.
Sayın Bilkent Mensupları, Bilkent Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencileri bitirme tezlerini sunmaktan gurur duyar. Sunumlar 29-30 Aralık 2021 saat 12:30-13:30 saatleri arasında yapılacak ve 8 proje sunulacaktır. Bu seanslarda sunulan projeler Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinin aldığı PSYC498-PSY499 kodlu iki dönemlik bir bitirme projesi dersinin ürünleridir. Her araştırma projesi 10 dakikalık sözlü bir sunumla başlayacak ve 5 dakikalık canlı soru-cevap bölümüyle devam edecektir. Sunum konuları ve saatlerinin yer aldığı program bu linkten ulaşılabilir: https://tinyurl.com/3k5wh4py İlgilenen herkesi sunumlara bekleriz. Sunum dili İngilizce’dir.