Psychology Department Senior Project Presentations /Psikoloji Bölümü Bitirme Projesi Sunumları

Dear Members of Bilkent Community,

The graduating class of Bilkent Psychology Department is proud to present their senior research projects to Bilkent community.

The projects are the products of a two-semester Senior Project Course (PSYC498 & 499). The program for the posters is available in the link below:

2024 Spring Psychology Department Senior Project Presentation Program

All interested are welcome.

Time: May 17, 2024, 15:30-17:30 at FEASS Atrium


Sayın Bilkent Mensupları,

Bilkent Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencileri bitirme tezlerini sunmaktan gurur duyar.

Bu seanslarda sunulan projeler Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinin aldığı PSYC498-PSY499 kodlu iki dönemlik bir bitirme projesi dersinin ürünleridir. Sunum konuları ve poster numaraları program bağlantısında paylaşılmıştır:

2024 Spring Psychology Department Senior Project Presentation Program

İlgilenen herkesi sunumlara bekleriz. Sunum dili İngilizce’dir.

Zaman: 17 Mayis 2024, Cuma 15:30-17:30, IISBF Giriş Katı